tisdag 15 september 2015

Manipulation

Vad säger Mona Walter om Islam?
Lyssna på denna kloka kvinna
Mona Walter
Jag har rätt att byta religion

Muslimerna säger att Mona Walter begår ett brott?

Men polisen säger något annat.


Invandringsproblem

Så många brott begår invandrare
Anders Johansson och Anette Holmqvist skriver

Invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken.
Media har tassat kring ämnet som katten kring het gröt. 
Det finns de som anser att det öppnat bakdörren för mörkerkrafterna i samhället.
Sverigedemokrater och nazister som ”vågar säga det som ingen annan vågar”.


Aftonbladets Anette Holmqvist och Anders Johansson har gått igenom den statistik som finns i ämnet. Och talat med ungdomar i invandrartäta områden, forskare, kriminella och poliser.

En siffra brukar annars glömmas bort. 
Invandrare är mest överrepresenterade när det gäller våldtäkt. 

Men det handlar om en mycket liten klick. 99,90 procent av alla invandrare registreras aldrig för våldtäkt under en femårsperiod.
Det här reportaget ägnar sig – liksom all journalistik – åt undantagen.
Det kan vara bra att komma ihåg.

Invandrare begår fler brott än svenskar, jämfört med sin andel av befolkningen.

Av 100 anmälda brott står invandrarna för 16 trots att de bara utgör 10 procent av befolkningen.
Aftonbladet har undersökt verkligheten bakom siffrorna.
Och funnit en förortskultur som fostrar brottslingar oavsett om du är svensk eller invandrare.
Det finns få studier om invandrares brottslighet.
Men de som finns pekar i samma riktning.
Invandrarna är överrepresenterade i samtliga brottskategorier.
Ju grövre brott, desto större andel av de anmälda brotten har begåtts av invandrare, visade exempelvis den senaste större undersökningen från Brottsförebyggande rådet 1996, som bygger på data från 1985–1989.

Det brott där invandrare är mest överrepresenterade är våldtäkt:


9 invandrare av 10 000 jämfört med 2 svenskar av 10 000 registreras för våldtäkt. 
Överrepresentationen är därmed 4,5 gånger.
För samtliga anmälda brott är invandrare dubbelt överrepresenterade.

Det finns även skillnader mellan olika invandrargrupper.
För våldtäkt under perioden 1985–1989 är överrepresentationen störst för medborgare från Algeriet, Libyen, Marocko och Tunisen. Följt av Italien och Irak.
De som registrerats för minst andel brott var personer från asiatiska länder som Korea, Japan, Kina och Vietnam.

Med invandrare avses här personer födda i annat land, folkbokförda i Sverige.
Totalt sett stod de för 16 procent av alla anmälda brott 1985–1989.
Deras andel av befolkningen uppgick då till 9 procent.

Även barn till invandrare är överrepresenterade men i mindre utsträckning än föräldragenerationen.

De stod för 13 procent av de anmälda brotten under den undersökta femårsperioden och utgjorde 9 procent av befolkningen.

Varför är personer med utländsk bakgrund överrepresenterade i kriminalstatistiken?
  De vi talar med är överens om att främsta förklaringen finns att söka i invandrarnas livssituation.Brå (Brottsförebyggande rådet) har gjort två stora undersökningar angående våldtäkt och invandrare. 
Den första blev offentlig, men den andra gömdes undan. Myndigheter och politiker vet hur det ligger till. 
Men allmänheten ska inte få veta.

När jag har ”våldtäkt” i rubriken ökar besöken på bloggen dramatiskt. 
Våldtäkt upprör, och med all rätt, det är ett vidrigt brott som berör både kvinnor och män på djupet. 
Om en koppling görs till invandrares överrepresentation i våldtäktsbrott blir det mycket explosivt. 
Det här vet förstås våra makthavare och myndigheter. 
Därför gör de allt för att vi ska sväva i ovisshet. 
Det handlar sällan om direkta lögner. 
Det vore för riskabelt. 
Effektiv propaganda handlar istället om att skapa osäkerhet. Osäkra människor är passiva.
Ett sätt att skapa osäkerhet är att låta bli att undersöka och ta reda på fakta. 
Eller som i det här fallet: fakta och undersökningsresultat finns, men de släpps inte till allmänheten.
Den enda större undersökning som har gjorts angående invandrares överrepresentation i våldtäkt där resultatet blev offentligt är undersökningen i BRÅ-rapport 1996:2 som avser åren 1985-1989.

En nio år gammal rapport

Hur är det NU?

Här har jag utgått från den rapportens skattning i Tabell 24 (sid. 74). 
I cirkeldiagrammet till höger kan man se att redan då (1985-1989) var personer med svensk bakgrund i minoritet med 39 procent.

Detta har jag räknat om till 2011 års förhållanden, se diagrammet högst upp i inlägget. 
Personer med svensk bakgrund står för 22.4 procent. 

Anledningen till att svenskarna har en så pass hög procentandel är att jag har tagit hänsyn till den nya sexualbrottslagen som kom 2005. 
Utan den hade svenskarnas procentandel varit mindre.
1 De icke folkbokfördas procentandel har jag låtit vara kvar på 10 procent. 
Det kan vara lågt räknat. 
Ökas den procentandelen så skulle förstås svenskarnas procentandel minska.
Vilka begår våldtäkterna?
I Brå-rapporten från 1996 redovisas överrepresentationen bland invandrare för olika brottstyper uppdelat på vilka länder/geografiska områden personerna kom från. 
Enligt Brå är datamaterialet för bland annat våldtäkt för tunt (sid. 61):


Vad gäller mord, dråp, våldtäkt, övriga sexualbrott, rån och bostadsinbrott är värdena för brottsparticipation för små för att det skall gå att dra slutsatser från dem.

Våldtäktssiffrorna under åren 1985-1989 var på en helt annan nivå än idag. Fördelat på enskilda länder blir materialet ännu tunnare. Det går att dra vissa slutsatser, men för att dra några säkra slutsatser behövs mer data.

Nästan tio år senare 2005 kommer den uppföljande rapporten. Istället för mer data så att vi kan börja dra slutsatser får vi det här beskedet (sid. 44):


I Brå:s förra studie gjordes ganska detaljerade analyser av de utrikes föddas och ”invandrarnas barns” överrepresentation för varje brottstyp uppdelat på vilka länder/geografiska områden personerna kom från. 

Brå har denna gång bedömt att en så detaljerad analys inte är meningsfull.

Jag kan hålla med. Brå:s ”analyser” är sällan meningsfulla. Däremot är en detaljerad redovisning av resultaten önskvärd.

Det är inte så att Brå inte brydde sig om att ta fram värdena för invandrarnas ursprungsländer. 

De har givetvis tagit fram alla resultat. 
Det är efter att de har sett resultaten som de bedömer att det inte är ”meningsfullt” att redovisa dem. 

Med andra ord vet utredarna på Brå precis hur det ligger till med invandrarnas ursprungsländer i olika brottskategorier. 
Ansvariga ministrar, både då och nu, har naturligtvis också blivit informerade. 

Thomas Bodström (s), Beatrice Ask (m), Mona Sahlin (s), Erik Ullenhag (fp), Barbro Holmberg (s), Tobias Billström (m) med flera.

Folkpartiets talesman i flykting- och integrationsfrågor Mauricio Rojas skrev på DN-debatt några dagar innan rapporten släpptes 2005:

Den känsliga fråga rapporten berör förklarar antagligen också den långsamma processen kring publiceringen av den rapport som presenteras på onsdag. 

De huvudsakliga statistiska resultaten har varit framräknade och analyserade sedan länge, men rapportens offentliggörande har fördröjts eftersom nya granskningar och bearbetningar ansågs nödvändiga beroende på ämnets kontroversiella karaktär.

En som ”granskade” materialet var en viss polsk före detta 
lantmätare…*host*

Bland alla ”bearbetningar” var en alltså att helt sonika stryka alla resultat om de brottsmisstänktas ursprungsländer i förhållande till specifika brottstyper, till exempel våldtäkt. 

En uppenbar mörkläggning. Mer än 2 000 enskilda värden som redovisades i den första rapporten saknas i ”uppföljningen”.

Brå väljer alltså att dölja resultat som de får fram i sina undersökningar. 
Undersökningar som det svenska folket bekostar via skattsedeln. För att få en uppfattning måste vi helt enkelt använda de värden som framkom i den första rapporten. 

Det är visserligen gamla siffror men för den skull behöver de inte vara missvisande. 
Mauricio Rojas träffade utredarna nästan ett år innan 2005-rapporten publicerades:

I våras träffade jag två av de ansvariga för rapportens framtagning, bland dem den nu avlidne Jan Ahlberg som också var författare till rapporten från 1996. 
Det var ett möte som vittnade om en påtaglig nervositet som publiceringen av den nya rapporten föranledde inom vissa miljöer.

Under samtalet konstaterade Ahlberg att den nya rapportens resultat i allt väsentligt bekräftade resultaten från den tidigare rapporten.

Om den nya rapportens resultat i allt väsentligt bekräftade resultaten från den tidigare rapporten bör de gamla siffrorna vara hyfsat tillförlitliga.

Nedan, en uppskattning2 för 2011 baserad på uppgifterna i BRÅ-rapport 1996:2 Tabell 2.3 (sid. 107).För de tre staplarna som utmärker sig: Övriga Europa, Västasien och Afrika handlar det till viss del om att de utgör stora grupper i invandrarpopulationen. 

Men det är inte hela förklaringen. 
De utrikes födda från Afrika är till exempel bara 1 500 fler i populationen än de utrikes födda från Norden, (Ja, du läste rätt. 

I åldrarna 15-54 är de utrikes födda afrikanerna idag fler än de utrikes födda från Norden). 
Trots att båda grupperna utgör nästan lika stora populationer är stapeln för Afrika mycket högre än den för Norden. 
Det beror på afrikanernas överrepresentation.

För Västasien är det framför allt Irak som drar upp stapeln. Irakierna utgör en stor grupp i Sverige, och de råkar ha den näst högsta överrepresentationen för våldtäkt. 
Endast Nordafrika har ett högre värde.

Kan det möjligen ha varit resultat i den här stilen som utredarna på Brå fick fram 2005? 
Resultat som bekräftade den första rapporten och gjorde att man kunde börja dra slutsatser. 
Slutsatser som, om de hade publicerats, kanske hade fått folk att reagera. 
Reaktioner som kanske hade gjort invandringen till en valfråga i riksdagsvalet ett år senare.

Det får vi kanske aldrig veta, men en sak vet vi med säkerhet: Undersökningsresultaten finns, men de släpps inte till allmänheten.

Jag frågar Stefan Löfven, skall svenska damer och flickor vara rädda? Tycker det är Okej att de svenska damerna och flickorna diskrimineras och våldtas, som om det vore bagateller?
Kan du inte erbjuda din fru en gratis våldtäkt också Stefan?

I en kommentar på nätet skriver det socialdemokratiska kommunalrådet i Lidköping Kjell Hedvall att den nuvarande bostadsbristen beror på "massinvandringen". En kommentar som snabbt fick kritik.

– Man kan inte ta in massa folk till Sverige om det inte finns bostäder, säger Kjell Hedvall (S).

Skulle du säga att det är massinvandring i Sverige?

– Förhållande till tidigare siffror är det väldigt höga tal.

Det är under en artikel på sajten lidkopingsnytt.nu som socialdemokraten och kommunalrådet i Lidköping Kjell Hedvall skriver att bostadsbristen beror på att "ni Moderater öppnat kranarna för massinvandring".

Kommentaren fick snabbt kritik från bland annat moderater i Lidköping som menar att det liknar retorik från Sverigedemokraterna. Men Kjell Hedvall tycker att den fick önskad effekt.

– Det var en bra kommentar. Det var tänkt att den skulle ge effekt och det gjorde den ju då.

Massinvandring är ett begrepp som Sverigedemokraterna använder och då kritiseras av Socialdemokraterna. Hur ser du på att du själv använder begreppet?

– Jag har inte reflekterat över just ordet. Att det är ett ord som ägs av Sverigedemokraterna. Det är väl ett ord som kan användas av vem som helst.

Skulle du skriva kommentaren nu igen?

– Jag skriver väl inget som jag inte står för.

Kopierat av Thore

lördag 12 september 2015

IS-värvare jobbar på förskola i Gävle

ISLAM. Igår skrev vi om Al-Ganas dröm: IS-pass och flygbiljett till kalifatet, nu visar det sig att trots Ali al Ganas vräker ut IS-propaganda på sin Facebook och är drivande inom den extremistiska Gävle-moskéns värvning av anhängare till IS tolkning av islam, salafismen, som ofta är kopplad även till värvning av IS-terrorister så får han jobba på förskolan ”Bilaal”.

Den islamistiska förskolans chef meddelar att Ganas får jobba kvar, eftersomyttrandefriheten är så viktig. Det framgår dock inte närmare vad yttrandefrihet har att göra med att låta en IS-värvare jobba med förskolebarn.

Det är tydligt att yttrandefrihet gäller olika, Sverigedemokraterna, utesluts hur facket på löpande band för sina åsikter, och får ibland sparken, men det är klart SD är inte fridlysta som extrema muslimer.

Toaletter smetas ner med blod och avföring
Högvis med skräp, olaglig tältning och toalettväggar som smetas ner med blod och avföring. EU-migranter har bosatt sig på stans rastplatser och kostar Trafikverket hundratusentals kronor i extra sanering. Nu gör de sig redo att stänga.

I två års tid har EU-migranter periodvis bosatt sig på stans rastplatser. På Råby rastplats har nu en stor grupp bott i ungefär fyra månader.

Viktoria Johansson arbetar med renhållningen av rastplatserna. Som mest har hon räknat till 14 bilar på Råby rastplats, med fyra till sex personer i varje bil.

Minst ett par dagar i veckan får Svevia, som sköter driften åt Trafikverket, göra extrautryckningar för att bland annat lösa stopp i avloppen, ofta på grund av att blöjor eller kaffefilter tryckts ner i handfat eller toaletter. Ibland beslutar Trafikverket även om att låsa toaletterna nattetid. Något som fungerade förra året men som i år hittills har fått motsatt effekt.

– Ibland när jag ska försöka låsa eller stänga toaletterna följer de efter mig in. De vill ju kunna komma åt vattnet så de blir väldigt irriterade på mig. Men jag börjar känna igen vilka som kan bli hotfulla och då gäller det att vara snabb, säger Viktoria Johansson.

Vid några tillfällen har EU-migranterna även visat sitt missnöje på annat sätt.

– En dag, dagen efter att jag hade låst, satt det en kniv i dörren. Det var en tydlig signal. Och andra gånger har någon smetat avföring och blod på väggarna eller gjort sina behov precis utanför dörrarna till toaletten.

Hon säger att hon personligen inte är rädd men medger att hon anpassar sina arbetsdagar för att undvika tidpunkter när det är många där.

I början av maj misshandlades en polsk lastbilschaufför av 20 män på Råby rastplats. Förra året hotades även en elektriker med kniv på en av Västerås rastplatser då han bad de boende att plocka upp efter sig.

Nu höjer Trafikverket och Svevia beredskapen för att stänga rastplatsen helt – och att göra det med bara två timmars varsel.

– Vi vill inte göra det för det drabbar ju dem som verkligen ska vara där, som rastande och yrkeschaufförer, men fortsätter det så här så måste vi, säger Torbjörn Andersson, rastplatsansvarig på Trafik- verket.

– Vi ringer polisen hela tiden och anmäler incidenter och felparkerade bilar och tältning men det verkar inte vara någon prioriterad fråga, säger kollegan Karl Åkerlind.

Under sommaren städas rastplatserna två gånger per dag, övriga året bara en.

Kostnaderna för den extra städningen är höga. Hittills i år beräknas det ha gått åt mellan 280 000 och 300 000 kronor extra utöver budget.

– Kontrakten vi har med Svevia för drift och städning är utformade för normalt användande av rastplatserna. Men det här är inte normalt så då får vi betala extra, säger Karl Åkerlind.

Polisen som Trafikverket uppger att de varit i kontakt med är LKC-befälet Ivan Åslund. VLT har sökt honom för en kommentar.