måndag 30 mars 2015

Muslimer islamer har rätt att våldta svenska kvinnor nu enligt domare

Var med vid våldtäkt – frias ändå, av domare.


Publicerad 30 mars 2015 kl 19.49

INRIKES.En 30-årig arab som deltog när en ung svensk student blev våldtagen i Uppsala frias nu helt. Detta trots att det står klart att han hade sex med den mycket kraftigt berusade kvinnan – och trots att hans medbrottsling redan hade blivit dömd för brottet. Domen är en "skandal", enligt en rättsexpert.

Det var en kväll i mars förra året som den unga kvinnan skulle åka hem från en fest på Stockholms nation i centrala Uppsala.

Hon erbjöds enligt domen skjuts hem i "en liten bil med utländska män" – men istället för att köra hem henne tog männen med sig henne till en lägenhet där hon våldtogs analt och vaginalt.

En av männen som deltog i våldtäkten dömdes i december förra året till två och ett halvt års fängelse efter att hans dna påträffats i ett register i Nederländerna, vilket Fria Tider rapporterade om då.

Men en annan 30-årig arab som åtalats för våldtäkten frias nu helt av Uppsala tingsrätt.

En tredje man, som körde svarttaxin och var med i lägenheten, berättade i rätten att kvinnan – som enligt analys från Rättsmedicinalverket hade en promillehalt på 1,7 vid tillfället – grät medan 30-åringen hade sex med henne. Det var tydligt att hon inte ville, och enligt vittnet gjorde hon mer motstånd mot 30-åringen än mot den andre mannen, som dömdes för våldtäkten – bland annat genom att knuffa på hans axlar.

Kvinnan fick efteråt skjuts hem av chauffören och hittades i närheten av sin bostad i ett "hysteriskt" tillstånd. Hon berättade då att hon hade blivit fasthållen av flera personer. I den efterföljande utredningen påträffades sperma från minst två män på kvinnans livmodertapp, vid analöppningen samt på hennes strumpbyxor. Hon hade också blåmärken och rivsår på kroppen.

Men enligt Uppsala tingsrätt ska den åtalade 30-åringen gå fri, trots att han erkänt samlaget. Enligt domen brister nämligen vittnet i trovärdighet eftersom han som svarttaxichaufför riskerade att själv bli misstänkt för brott med anledning av händelsen. Till det kommer att han hördes av polis för första gången ungefär tio månader efter händelsen.

Dessutom är inte de skador som kvinnan uppvisat tillräckligt bevis för att 30-åringen ska ha hållit fast henne under samlaget, enligt rättens bedömning. Inte heller anses det bevisat att mannen utnyttjade det faktum att kvinnan befann sig i en "särskilt utsatt situation", eftersom han säger att han inte uppfattade henne som berusad trots promillehalten på 1,7.

Juristen och sexbrottsforskaren Eva Diesen säger till Uppsala Nya Tidning att den friande domen är "en skandal". Enligt henne visar både vittnesuppgifterna och rättsintyget att kvinnan faktiskt blev våldtagen.

– Det har varit dålig bevisvärdering av tingsrätten och dåligt underbyggda resonemang, säger Diesen till lokaltidningen.Invandringsskola

Skol-problemStort tumult utbröt på måndagsförmiddagen på Eductus SFI-utbildning i Borås. Skolledningen såg sig nödsakad att tillkalla såväl polis som ambulans. Detta efter att en muslimsk man uppträtt aggressivt mot andra SFI-elever. Bland annat var mannen upprörd över att det skrattades och sjöngs i klassrummet, vilket mannen ansåg vara ett brott mot islam. Att det fanns en kristen kvinna i klassrummet som inte var beslöjad ansåg den hotfulle mannen också var oacceptabelt.

Skolans rektor, Jozefina Persson, beskriver situationen som kaosartad. Flera SFI-elever kände sig hotade av den aggressive muslimske fundamentalisten, i synnerhet de som inte själva är muslimer. Bråket började när klassen tillsammans skulle sjunga Ulf Lundells Öppna landskap. Då avbröt mannen sången och beordrade tystnad:


– Tyst med er, ni får inte skratta här i skolan. Allah förbjuder att vi skrattar.
En av kvinnorna i klassrummet ådrog sig särskilt den muslimske mannens vrede:

– Du är kristen, du är inte bra. Här ska alla vara muslimer och ha slöja.

Flera av de kvinnliga eleverna började gråta pga mannens utfall mot dem. En av kvinnorna svimmade och drabbades av andnöd. Läraren tillkallade rektor som försökte visa ut den hotfulle mannen från klassrummet. Denne vägrade dock lämna lokalen, varvid rektorn såg sig nödsakad att larma polisen. Även ambulans skickades till platsen för att ta hand om den avsvimmade kvinnan.

Det är inte första gången som den fundamentalistiske muslimske SFI-eleven orsakat problem i klassrummet. Han har bl.a. krävt särrättigheter som att gå ifrån mitt under lektionstid för att be till Allah. Detta trots att stora eftergifter redan gjorts för att tillmötesgå de många bekännande muslimer som går utbildningen. På skolan har bl.a. ett särskilt bönerum inrättats dit eleverna får gå för att be på rasterna.

Det har efter måndagens händelser också framkommit att mannen attackerat SFI-elever även utanför skolan därför att de inte är muslimer. Framför allt har han gett sig på kvinnor och krävt att de ska bära slöja. Under rasterna har han också gått runt och krävt att alla studenter som inte redan är muslimer ska konvertera till islam.

Polisen har emellertid inte gripit mannen och ingen anmälan olaga hot, ofredande eller liknande har heller upprättats. Man har bara skrivit ett internt PM för att dokumentera händelserna. Uppenbarligen ser man inte så allvarligt på hot och aggression som uttryck för muslimsk fundamentalism. Detsamma gäller synsättet på någon som erbjuds en för svenska skattebetalare mycket kostsam fristad i Sverige men vägrar att anpassa sig till det svenska samhället.Stöldgods hittat på asylboende


INVANDRARBROTTSLIGHETEN På fredagen hittade polisen stöldgods i en bild vis Bert Karlssons asylboende Stora Ekeberg strax utanför Skara.

Stöldgodset ska ha haft högt värde och legat i nya, oöppnade förpackningar direkt från butiker. De låg i sin tur i sopsäckar i bilen ifråga. En man är gripen misstänkt för stöld och bedrägeri.
Bråk och hot på skola med nyanlända elever – lärare nära sammanbrott


SKOLKAOS På skolan i Ramneröd har situationen lärarna och eleverna emellan blivit så akut att vissa lärare sägs vara nära ett sammanbrott.
Läget på skolan, där många nyanlända elever går, är så pass allvarlig att Arbetsmiljöverket kräver ett snabbt svar från Uddevalla kommun och skolan på hur man avser tackla situationen.

Många av eleverna har nyligen kommit till Sverige och sätts i förberedelseklass på skolan i årskurs 7-9. Många kan inte svenska och lärarna får hjälp av modersmålslärare, vilka dock inte kan finnas överallt samtidigt, därför blir det ofta stökigt i klassrummen.

Hot från eleverna mot personalen förekommer, så även mellan olika elever. Då bråk uppstår är modersmålslärarna föga till hjälp då de bara förstår det egna språket.

Enligt Arbetsmiljöverket skapar situationen stress och en känsla av otillräcklighet hos de svenska lärarna. Samtidigt menar myndigheten att skolpersonalen bör lära sig mer om eleverna kulturer.

Skolan har under vårterminen tagit emot tre gånger så många nyanlända elever som under höstterminen – 47 elever jämfört med 15.

Många lärare är sjuka och flera har som strategi att vara sjukskrivna någon dag i veckan för att orka, säger Annika Levander, huvudskyddsombud för Lärarnas riksförbund och lärare på Ramnerödsskolan.

tisdag 24 mars 2015

Våldtäkter i Sverige

Våldtäkter i Sverige

Våldtäkt och sexualbrott Under 2014 anmäldes 19 700 sexualbrott, varav 6 620 rubricerades som våldtäkt. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 1,3 procent att de utsattes för sexualbrott under 2013. I den Nationella trygghetsundersökningen (NTU 2014) uppger 1,3 procent att de blev utsatta för sexualbrott under 2013, vilket motsvarar ungefär 98 000 personer av befolkningen (16–79 år). 

Andelen utsatta för sexualbrott har varit relativt stabil under de tidigare mättillfällena, men 2013 års resultat innebär en ökning (från 0,8 % 2012). Sexualbrott är en brottstyp där det är relativt vanligt att man är upprepat utsatt. Ungefär hälften (50 %) av personerna som blivit utsatta för sexualbrott har blivit det mer än en gång, de flesta (43 %) har blivit utsatta 2–10 gånger och en mindre andel (7 %) har blivit utsatta fler än 10 gånger. 

Antalet händelser uppgår uppskattningsvis till ungefär 425 000, vilket är avsevärt högre än föregående år. Det återstår att se om den högre utsattheten för 2013 är början på ett trendbrott eller om det är en tillfällig avvikelse från en i övrigt stabil nivå. Det är viktigt att notera att sexualbrott innefattar ett brett spektrum av brott – allt från lindrigare händelser, som blottning, till mycket allvarliga händelser, som våldtäkt. Det är sannolikt att dessa olika typer av sexualbrott skiljer sig åt när det gäller brottsplats och relationen till gärningspersonen. 

Kön och ålder Betydligt fler kvinnor än män uppger att de har blivit utsatta för sexualbrott, 2,4 procent av kvinnorna och 0,2 procent av männen uppgav att de hade blivit utsatta för sexualbrott under 2013. Skillnaden mellan män och kvinnor har varit relativt oförändrad sedan 2005, men ökar i och med resultaten för 2013 eftersom utsattheten bland kvinnor har ökat.

19 700 sexualbrott polisanmäldes (2014)
1 170 lagföringsbeslut fattades gällande sexualbrott (2013)

98 procent av dem som misstänks för sexualbrott är män (2013)
26 procent av sexualbrotten sker i offrets eller gärningspersonens hem (2008)
16 procent = personuppklaringsprocenten² för våldtäkt (2013)

söndag 1 mars 2015

Vad är ISLAM?

Finns det någon undervisning om islam?

Vet du vad islam är?

Känner du historien om islam?
är det något vi bör veta?

Får jag presentera

Bill Warner
Detta är undervisning om Islam

Och det är mycket viktig kunskap

Inhämtat från Internet
via mig Thore Hult