måndag 30 mars 2015

Invandringsskola

Skol-problemStort tumult utbröt på måndagsförmiddagen på Eductus SFI-utbildning i Borås. Skolledningen såg sig nödsakad att tillkalla såväl polis som ambulans. Detta efter att en muslimsk man uppträtt aggressivt mot andra SFI-elever. Bland annat var mannen upprörd över att det skrattades och sjöngs i klassrummet, vilket mannen ansåg vara ett brott mot islam. Att det fanns en kristen kvinna i klassrummet som inte var beslöjad ansåg den hotfulle mannen också var oacceptabelt.

Skolans rektor, Jozefina Persson, beskriver situationen som kaosartad. Flera SFI-elever kände sig hotade av den aggressive muslimske fundamentalisten, i synnerhet de som inte själva är muslimer. Bråket började när klassen tillsammans skulle sjunga Ulf Lundells Öppna landskap. Då avbröt mannen sången och beordrade tystnad:


– Tyst med er, ni får inte skratta här i skolan. Allah förbjuder att vi skrattar.
En av kvinnorna i klassrummet ådrog sig särskilt den muslimske mannens vrede:

– Du är kristen, du är inte bra. Här ska alla vara muslimer och ha slöja.

Flera av de kvinnliga eleverna började gråta pga mannens utfall mot dem. En av kvinnorna svimmade och drabbades av andnöd. Läraren tillkallade rektor som försökte visa ut den hotfulle mannen från klassrummet. Denne vägrade dock lämna lokalen, varvid rektorn såg sig nödsakad att larma polisen. Även ambulans skickades till platsen för att ta hand om den avsvimmade kvinnan.

Det är inte första gången som den fundamentalistiske muslimske SFI-eleven orsakat problem i klassrummet. Han har bl.a. krävt särrättigheter som att gå ifrån mitt under lektionstid för att be till Allah. Detta trots att stora eftergifter redan gjorts för att tillmötesgå de många bekännande muslimer som går utbildningen. På skolan har bl.a. ett särskilt bönerum inrättats dit eleverna får gå för att be på rasterna.

Det har efter måndagens händelser också framkommit att mannen attackerat SFI-elever även utanför skolan därför att de inte är muslimer. Framför allt har han gett sig på kvinnor och krävt att de ska bära slöja. Under rasterna har han också gått runt och krävt att alla studenter som inte redan är muslimer ska konvertera till islam.

Polisen har emellertid inte gripit mannen och ingen anmälan olaga hot, ofredande eller liknande har heller upprättats. Man har bara skrivit ett internt PM för att dokumentera händelserna. Uppenbarligen ser man inte så allvarligt på hot och aggression som uttryck för muslimsk fundamentalism. Detsamma gäller synsättet på någon som erbjuds en för svenska skattebetalare mycket kostsam fristad i Sverige men vägrar att anpassa sig till det svenska samhället.Stöldgods hittat på asylboende


INVANDRARBROTTSLIGHETEN På fredagen hittade polisen stöldgods i en bild vis Bert Karlssons asylboende Stora Ekeberg strax utanför Skara.

Stöldgodset ska ha haft högt värde och legat i nya, oöppnade förpackningar direkt från butiker. De låg i sin tur i sopsäckar i bilen ifråga. En man är gripen misstänkt för stöld och bedrägeri.
Bråk och hot på skola med nyanlända elever – lärare nära sammanbrott


SKOLKAOS På skolan i Ramneröd har situationen lärarna och eleverna emellan blivit så akut att vissa lärare sägs vara nära ett sammanbrott.
Läget på skolan, där många nyanlända elever går, är så pass allvarlig att Arbetsmiljöverket kräver ett snabbt svar från Uddevalla kommun och skolan på hur man avser tackla situationen.

Många av eleverna har nyligen kommit till Sverige och sätts i förberedelseklass på skolan i årskurs 7-9. Många kan inte svenska och lärarna får hjälp av modersmålslärare, vilka dock inte kan finnas överallt samtidigt, därför blir det ofta stökigt i klassrummen.

Hot från eleverna mot personalen förekommer, så även mellan olika elever. Då bråk uppstår är modersmålslärarna föga till hjälp då de bara förstår det egna språket.

Enligt Arbetsmiljöverket skapar situationen stress och en känsla av otillräcklighet hos de svenska lärarna. Samtidigt menar myndigheten att skolpersonalen bör lära sig mer om eleverna kulturer.

Skolan har under vårterminen tagit emot tre gånger så många nyanlända elever som under höstterminen – 47 elever jämfört med 15.

Många lärare är sjuka och flera har som strategi att vara sjukskrivna någon dag i veckan för att orka, säger Annika Levander, huvudskyddsombud för Lärarnas riksförbund och lärare på Ramnerödsskolan.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar